top of page

לשוטים ניתנה הנבואה ולכם ניתנת הבחירה 🧙‍♂️


מאחר והזמן גמיש וקשה לפעמים לצפות שינויים בסדרי העדיפות, הגדישו לפחות 30 עד 45 דקות בתחילת היום לביצוע משימות קטנות להן יש ערך גבוהה. כך תוכלו כבר בתחילתו לספק לעצמכם ולאנשים איתם אתם עובדים תוצרים משמעותיים, בדיוק כמו חימום לפני תחילת פעילות גופנית.


מיד לאחר הנצחנות המהירים גשו למשימות המרכזיות, אילו הדורשות זמן רב ומאמץ מחשבתי. ככל שתתרגלו את הטכניקה תגלו מהם השעות היצרניות שלכם ותוכלו לכוון את ההתעסקות בדברים מורכבים לשעות הנכונות עבורכם.


בתמונה: לוח הבקרה אתו אני מתחיל את היום, ממנו אני לומד את תכולת היום, משימות שבאיחור, משימות ממתינות וסטטוס הביצוע לכל פרויקט.Comments


bottom of page