top of page

תפסיקו להרוג את הזמן שלכם 🕸

כישורי התנהלות אישית וניהול זמן חיוניים להצלחה שלכם. התנהלות בזמן היא בחירה - אתם מחליטים כיצד להשתמש בו. דחיינות הורגת את הזמן ומחלישה את הדימוי העצמי. בילוי מול המסך ללא עשייה אינה מועילה.


חישבו על העולם כמשחק לוח – עכשיו תורכם, הטילו את הקוביות ובצעו את המהלך הבא. 🎲


ברור שלפעמים צריך לקחת קצת הפסקות לריענון אבל אם ההפסקות מסתכמת ביותר משעה ביום כדאי לבחון שנית את ההתנהלות האישית שלכם. 🚴


נקיטת פעולה מקדמת שינויים חיוביים ורק על-ידי התנהלות פרודוקטיבית ואפקטיבית תוכלו להגשים אך חלומותיכם. 👩‍🚀


בתמונה: רשימת המשימות עבור מסגרות הזמן שתכננתי ליוםComments


bottom of page