top of page

פגישות

עשה כמיטב יכולתך כדי להימנע פגישות מיותרות, וודא כי נוכחותך נדרשת ויש לך מה לתרום להן. אם אתה לא בטוח שנוכחותך מועילה שוחח עם מארגן הפגישה – אולי תוכל לענות על שאלה אחת פשוטה ולהשתחרר ממנה. נסה לברר אולי תוכל להשתתף רק בחלק ממנה.


כאשר אתה נדרש להשתתף בפגישה, עשה כמיטב יכולתך לא לסטות מהדיון, בקש אג׳נדה מסודרת ורשימת נושאים לדיון.

שמור על הזמן שלך, פגישות יכולות לקחת לך חלק גדול מזמנך והן עלולות לבוא ע"ח ביצוע מטלות להן להיות סדר עדיפות גבוהה יותר.


בתמונה: עבור כל פרויקט יש לי דף פגישות בהם אני רושם נושאים לדיון, שאלות שעולות במהלך הדיון ומשימות לביצוע.

留言


bottom of page