top of page

נקטו פעולה עכשיו

הפסיקו לשבת ולבהות בקירות, לצפות בסדרות ולגלול ברשתות. קדמו נושאים בעלי ערך שיש להם תרומה לחייכם. תכנון הם דבר חיוני לפני נקיטת פעולה וחשוב לבדוק חלופות לפני, אבל אל תתקעו שם - היו החלטיים.


ערכו רשימת פעולות הנדרשות להשלמת הפרויקט. לכל משימה הצמידו שני ערכים : ערך וגודל. הערך מציין את תרומתה לפרויקט - עד כמה היא מקדמת אותו: מ 1 ועד 3 הגודל מציין את המאמץ היחסי להשלמתה. מ 1 ועד 3. השתדלו שלא יהיו לכם משימות בגודל 3 ועדיף לחלק אותן לקטנות יותר.

עכשיו, שיש לכם רשימת משימות בחרו את vמשימות להן יש ערך גבוהה וגודל נמוך ונקטו בפעולה עכשיו!


בתמונה: מערכת ניהול המשימות שלי, בצד ימין רשימת הפרויקטים ומשמאל רשימת המשימות.
Comments


bottom of page