top of page

נצחונו מהירים

האם אתם מתקשים לעשות דברים? בוהים בקירות ולא יודעים איך מתחילים? הכירו את שיטת ״הניצחונות המהירים״ - חלק משיטת ניהול הזמן Visual Pathways.


שיטת הניצחונות המהירים תאפשר לכם לתפוס תאוצה ולהתחיל את היום בעשייה פרודוקטיבית. ערכו רשימה של הדברים שאתם רוצים להשיג היום. היו ריאליסטים, ובססו אותה על הזמן המשאבים העומדים לרשותכם. מתוך רשימת המטלות, ביחרו במשימה קלה והתחילו ממנה, כך תוכלו לשמור על המומנטום ולהתגלגל ישר ממשימה אחת לאחרת. אני משתמש בשיטה כבר שנים, הרגל שעובד לי מכמה סיבות:

  1. סיום משימה יוצרת תחושת סיפוק ורצון להמשיך

  2. המשימה הבאה נראית קלה יותר

  3. אני משחרר רעשים טורדנים מהראש


הנה כמה דוגמאות לניצחונות מהירים

  1. מענה של ״כן״ או ״לא״ למייל או מסרון

  2. לבדוק אם קבלתי תשובה בנושא מסוים

  3. להחזיר חפץ מסוים למקומו

בהצלחהComments


bottom of page