top of page

מפוצצים בהודעות? המייל ו-WhatsApp אוכלים לכם את הזמן?


הגדירו מועדים קבועים להתעסקות בהודעות. בבוקר - כחלק מהתכנון היומי, כ - 20 דקות רצופות במהלך היום ולפני סיום העבודה. רוב ההודעות שתקבלו לא יגיעו ממפעל הפיס ולכן לרובן לא תהיה חשיבות גבוהה.


התעסקות לא מתוכננת בהן יגרמו לסטיה מהתכנון המקורי ויאלצו אתכם להשקיע ״זמן לימוד״ חדש כדי להתמקד חזרה במשימות העיקריות.


התנהלות בתוך בועות זמן מוגנות, שהן חלק מטכניקת Visual Pathways ,תאפשר לכם לסרוק את ההודעות בין מסגרות זמן ולענות לחשובות באמת.


מהן בועות זמן מוגנות? – בקצרה

מגדירים זמן ביצוע למשימה או מספר משימות בהתאם לחשיבותן, בזמן הביצוע מתעלמים מכל הפרעה שמסיחה את דעתנו- כולל הודעות. לאחר סיום בועת הזמן המוגנת, ניתן להתייחס להפרעות כמו מיילים והודעות שנצברו. לכל בועת זמן מוגנת יש זמן משתנה - הן לא קבועות.


בתמונה: טיימר המגדיר את הזמן לבועת הזמן המוגנת הנוכחיתComentarios


bottom of page