top of page

מה ההבדל בין עשייה ולהיות עסוק?

אל תבלבלו בין פרודוקטיביות לבין להיות עסוק, אילו שני דברים שונים. להיות עסוק לא אומר שאתה עושה את הדברים שיש להם ערך ותרומה ליעדים והמטרות שלך.

פרודוקטיביות היא עשייה המשרתת מטרה או יעד שיש לו ערך עסקי או פרטי עבורך.

רשימה של מטרות ויעדים הם כלי יעיל ופשוט המאפשר לסנן רעשים ועשייה שאינה רלוונטית - חשוב לפעול מתוך מטרה.

עשייה תורמת רבות לאושר שלך. רשימת משימות יומית המכוונת ליעדים ומטרות יוצרות יום מוצלח ופרודוקטיבי.

בתמונה: רשימת המשימות שלי המחולקת למסגרות הזמן שהגדרתי להיום, לצידה רשימת נצחונות מהירים
Comentarios


bottom of page