top of page

מהי מטרה יומית?


מטרה יומית מפקסת את העשייה שלכם במהלך היום, היא עובדת כמו מגנט.


כתבו בראש רשימת המשימות את מטרת היום - עשייה שתקדם נושא או פרויקט חשוב בעל ערך. נסחו אותה באופן חיובי. לדוגמא ״סיום השקפים החסרים במצגת השנתית וקבלת חוות דעת הצוות״ יפקס אתכם בצורה מדויקת יותר.


בתמונה: המטרות היומית, שבועית וחודשית שלי.Comments


bottom of page