לקראת סיום התכנים לספר בעברית

איזו התרגשות, אני בעמוד 92 מתוך 100 העמודים של ספר ניהול הזמן שלי בעברית Visual Pathways

היום תסתיים הכתיבה ומיד ולאחר מכן קריאה סופית שלי והעברה לעריכה ספרותית.