top of page

איך להגדיר את סדרי העדיפויות שלנו?


כיצד נדע אם משימה אחת חשובה יותר מאשר אחרת?

עליכם להכיר את המטרות והיעדים שלכם, הם יכוונו ויעזרו לכם לקבל החלטה מה יותר חשוב. בכל פעם שאתם מקבלים משימה שאלו את עצמכם: 1. מה יקרה אם המשימה תידחה? 2. האם ישנה משימה אחרת שיש לה תאריך יעד קרוב יותר 3. האם דחיית המשימה תעכב צוות אחר או משימה אחרת? 4. האם המשימה רלוונטית למטרות וליעדים שלנו? 5. האם המשימה מקדמת משהו שיש לו ערך? 6. האם למשימה יש תאריך יעד לסיום או להגשה?


שליטה בתעדוף והבנה כיצד לתעדף עשויות לשנות את חייכם. קביעת סדרי העדיפות תפחית את הלחץ שלכם, תעזור לכם להתמקד בעבודה, תשפר את הפרודוקטיביות ואת ההתנהלות האישית שלכם, ואף תסייע לכם לאזן בין עבודה לחיים.


מהן רמות התעדוף? נסווג בעדיפות הכרחי משימות שחשוב לסיימן היום, שכן אי ביצוען עלול להוביל לנזק ולאי עמידה ביעדים, ואף להשליך על ביצוע של צוותים או של גורמים שאנחנו עובדים איתם היום. הן תורמות לערכים ולמטרות שלכם.


הרמה השנייה של העדיפויות כוללת משימות חשובות, כאלה שיש לבצען, אך אי ביצוען לא יפגע בלוחות הזמנים של הפרויקט או יעכב אותם.

רמת העדיפות האחרונה כוללת משימות אפשריות, כאלה שלא דורשות ביצוע היום ולא יגרמו לנזק אם יידחו.


אסטרטגיות העדיפויות לעיל הן חלק הכרחי לצורך אימוץ הרגלים חיוביים והתנהלות נכונה בסביבת העבודה שלכם ובחייכם. העדיפויות שלכם יקנו לכם כוחות על.


בתמונה: סדנת ניהול זמן שערכתי להגדרת מטרות ויעדים אפקטיביים.


Comments


bottom of page